COPYRIGHT @

All photos and text ©hyppa

All photos are taken by me, unless otherwise specified. 

If you want to use one of them, please contact me. :)
Du kan gjerne låne bilder fra bloggen, 

men det er fint om du spør først. Bildene er tatt av meg om ikke annet er nevnt. :)

Ingen kommentarer: