tirsdag 30. oktober 2007

TELL ME WHY

Jeg fikk denne sangen av ei venninne i dag, og den får tale for seg selv:

Tell me why


In my dreams, Children sing
A song of love for every boy and girl
The sky is blue, the fields are green
And laughter is the language of the world
Then I wake and all I see is a world full of people in need

Tell me why,(why) does it have to be like this
Tell me why, (why) is there something I have missed
Tell me why, (why) cause I don't understand
When so many need somebody
We don't give a helping hand
Tell me why

Every day, I ask myself
what will I have to do to be a man
Do I have, to stand and fight
To prove to everybody who I am
Is that what my life is for?
To waste in a world full of war

Tell me why, (why) does it have to be like this
Tell me why, (why) is there something I have missed
Tell me why,(why) cause I don't understand
When so many needs somebody
We don't give a helping hand
Tell me why (Tell me why)
Tell me why (Tell me why)
Tell me why (Tell me why)
Just tell me why (why, why, why)

Tell me why, (why) does it have to be like this
Tell me why, (why) is there something I have missed
Tell me why, (why) cause I don't understand
When so many need somebody
We don't give a helping hand
Tell me why (Why why, does the tigers run?)
Tell me why (Why why, do we shoot the gun?)
Tell me why (Why why, do we never learn?)
Can someone tell us why we let the forests burn

(why why do we say we can?) tell me why
(why why is it still the same?) tell me why
(why why do we talk and run?) tell me why
can someone tell us why we let the ocean die

(why why do we always say?) tell me why
(why why do we pass the blame?) tell me why
(why why does it never rain?)
can someone tell us why we cannot just be friends

why why?

fredag 19. oktober 2007

Hva faen er mennskerettigheter?

Alle burde få tro hva de vil, når de vil og hvor de vil, så lenge de argumenterer for sitt syn.

En mennenskerettighet er å mene hva man vil.

Man skal ikke UNDERTRYKKE og SE NED PÅ andre mennesker på grunn av sitt syn.

Man kan få mene hva man vil, så lenge det ikke går utover friheten til andre mennesker.

Ytringsfrihet er en menneskerettighet. Ytringsfrihet er nødvendig for å fremme sannhet, demokrati og den enkeltes frie meningsdannelse. Personvernet er ivaretatt ved «rasismeparagrafen» som blant annet setter straff for å forhåne personer på grunn av deres religion.

Hvis man slår opp i et leksikon finner man dette:

“Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som ethvert menneske har krav på, uansett rase, kjønn, religion eller annen status, og regulerer forholdet mellom staten og individet.

Menneskerettene bygger delvis på filosofien som kalles naturrett. De viktigste menneskerettighetene er de rettighetene som naturretten innrømmer alle mennesker. I den vestlige kulturen regner vi også retten til liv, ytringsfrihet, stemmerett, rettssikkerhet og religionsfrihet som viktige menneskerettigheter.

Mennskerettighetene er nedfelt i en rekke internasjonale erklæringer og konvensjoner. Dette kan være moralsk og politisk forpliktende erklæringer som «Verdenserklæringen om menneskerettighetene». Eller det kan være juridisk bindende konvensjoner som for eksempel Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

I tillegg til å være et sentralt moralsk, politisk og juridisk virkemiddel i moderne politikk, både nasjonalt og internasjonalt, i forsvaret for indviders rettigheter, utgjør menneskerettighetene viktige og kontroversielle forskningsområder innen både filosofi og juss.”

Er likestilling en menneskerettighet? JA

En bestemmelse om likestilling uavhengig av kjønn, etnisitet og andre diskrimineringsgrunnlag bør tas inn i Grunnloven.

Hva da med frihet?
Menneskerettigheter betyr frihet, som for eksempel å kunne si hva du vil, skrive hva du vil og gjøre det du mener er riktig selv.
Menneskerettighetene betyr demokrati. I Burma, har de ikke rett til å være med å bestemme i samfunnet.Militæret bestemmer alt i samfunnet.

Jeg fant denne siden på nett:

http://avis.skolenettet.no/cgi-bin/skoleavis/imaker?id=178177

En annen ting.

Forfølgelse og trakkasering fordi man mener noe, er det lov?

Salg av kropp som en vare er jeg helt i mot.

Derfor opplever jeg nå at en hel gruppe har vendt meg ryggen. Og siste stuntet er at de også prøver å innskrenke min rett til å gå hvor jeg vil.

Hvor er fornuften i dette?

Skal jeg ikke få lov å si at jeg er i mot stripp og salg av kvinnekroppen som en vare?

Som første land i verden innførte Sverige i 1999 et forbud mot kjøp av prostituerte. Utredninger om effekter av loven viser at gateprostitusjonen har minsket og at antallet kjøpere har gått ned. Prostitusjon et alvorlig samfunnsproblem som angår oss alle og som alle bør få lov å mene noe om.
Prostitusjon handler om et voldelig overgrep mot kvinner, (og noen menn). Prostitusjon kan ikke forstås som et vanlig tjenestetilbud som er til salgs. Det er faktisk et menneske, som oftest en kvinne, som er salgsvaren her.

Så tilbake til menneskerettigheter:

Jeg vil IKKE definere det som en menneskerettighet hverken å få, gi, kjøpe eller selge sex.
Hvis sex hadde vært en menneskerettighet, hadde staten vært pliktig til å skaffe sine borgere sex.

Sex burde kanskje være en menneskerett, men slik er det ikke - nettopp fordi det står i motsetning til det at sex skal være frivillig for begge parter.

Hvis du trenger en oppdatering på hva menneskerettigheter er, finner du dem for eksempel på denne siden:

http://no.wikipedia.org/wiki/MenneskerettighetserklÃA6;ringen

torsdag 18. oktober 2007

En halvnaken kvinnekropp på TV

Datteren min på 15 er forbanna hver gang de viser en halvnaken kvinnekropp fram på TV for å reklamere for et eller annet som ikke har noe med kvinnekropp å gjøre. Hun freser og snakker med store bokstaver om misbruk av kropp og “hva har det med saken å gjøre”? Hun er engasjert. Hvor fant hun det engasjementet?

Er det slik at man arver det? For det er ikke til å stikke under en stol at jeg mener det samme.

Man kan vel ha respekt for menneskeverdet uten at man arver det synet av sine foreldre?

Eller?

De første tre årene man lever legges grunnlaget for dette mennesket som skal ut i verden og det hviler et enormt ansvar på de menneskene som møter dette lille mennesket.

For man formes nesten som leire av sine omgivelser, på godt og vondt.

De aller viktigste faktorene som legger grunnlaget for et barns mentale og følelsesmessige utvikling er knyttet til kvaliteten på det tidlige samspillet mellom foreldre og barn.
Så husk da at du er den viktigste faktoren for ditt barns utvikling, både mentalt og emosjonelt. Dette har det blitt forsket mye på av psykologer og pedagoger i mange forskjellige land, og det er helt klart at det er forholdet mellom foreldrene og barnet som er avgjørende for hvordan barnet utvikler seg!

Jeg fryder meg når min datter viser slike takter og tenker i mitt stille sinn at dette blir en bra samfunnsborger, dette blir ei som kommer til å bry seg om sine medmennesker og som vil kjempe for likeverd og føre en kamp for likestillingen.

Det kan være en tøff vei å gå, men har man fått med seg en solid ryggsekk hjemmefra så klarer man det. Ryggsekken inneholder ikke bare solskinnsdager, men en passe mengde av “livet” på godt og vondt.

Av motstand vokser man og blir sterk, men det ser man først etterpå. Når sola skinner igjen og livet leker. På de grå dagene er det enda viktigere å være tilstede, ikke kritisere for å kritisere, men komme med konstruktiv kritikk man kan vokse på!

På svarte dager er det viktig at man er som et anker, at man bare er der, for barnet.

Jeg ønsker å være et menneske mine barn kan komme til, uansett.

Jeg ønsker at mine barn skal bli engasjerte og ærlige samfunnsborgere!

Men uansett så er de mine barn og jeg elsker de, på godt og vondt!

Sånn er det å være mamma.