tirsdag 1. april 2014

JEG VELGER MEG APRIL

1.april sa Israel og Palestina at de nå skulle jobbe for fred og forsoning.
Storbritannia sa at de skulle innføre et nytt skole- og lønnssystem som sikret at fattigfolk skulle få minst like gode muligheter som andre.
USA sa at de ikke skulle forlange mye mer av andre enn seg selv, når det gjaldt etterlevelse av folkeretten, de skulle være tilbakeholdende med internasjonal militær aggresjon og de skulle betale det de skylder i FN.
I Norge sto LO og NHO sammen om at vi nå tar et par år med nulloppgjør for å frigjøre penger til å løfte nivået i de fattigste landene. Samtidig slo regjeringen med Frp og Høyre som ivrige pådrivere, fast at høytlønte i Norge skulle bidra noe mer til fellesskapet gjennom skatteseddelen.
Dette var også dagen da et samlet norsk Storting ga honnør, med påfølgende bevilgninger, til de over 400 distriktskommunene i Norge. 
Det ble også fattet vedtak om at ingen barneskoler i Norge med 20 elever eller flere skal legges ned dersom ikke foreldrene krever det selv.
Litt av  nyhetsbildet 1.april 2014:
Putin er helt ute av kontroll.
Det lukter dritt i Volda for noen har sølt litt med kloakken.
Flere er sjokkerte over nonne som synger råbra i the voice. 
- og 6 av 12 biskoper sier nei til nytt religionsfag, der det nå heter RLE, er det forslag om at det skal hete KRLE, og at det skal inneholde 55% kristendom.
Ha en flott 1.april. :)