torsdag 27. april 2006

Rasling med sabler og bibelsitater vedrørende selvbestemt abort!

31. desember 2001
Av Liv-Randi Bilstad
Så opplever vi det igjen; debatten om abort dukker opp i avisene, på lik linje med andre
mer eller mindre engasjerende samfunnsspørsmål! Men på meg kommer spørsmålet
like overraskende og provoserende hver gang!
Hvor langt har vi kommet? Lever vi ikke i et demokrati der kvinner og menn har 
stemmerett, der retten til å bestemme over egen kropp først ble gitt kvinnen for ikke 
mindre enn noen få ti-år siden, etter en lang og tøff kamp. Råderett over egen kropp. 
Vi kvinner har kjempet for noe som burde være en selvfølge, noe som er en menneskerett. 
Noe vi først fikk etter en lang kamp! Kampen var over trodde jeg….
Men allikevel dukker det opp mennesker som ønsker å frata oss kvinner noe som
burde være en menneskerett og en selvfølge, nemlig legehjelp! Ønsker de å reversere
utviklingen?
Har dere noen gang spurt dere selv om bakgrunn og årsak til at en kvinne velger abort?
Tror dere ikke denne kvinnen kan stå ved sitt vanskelige valg? Og er dere virkelig
så naive å tro at det er et enkelt valg? Man må jo anta og tro at de som velger denne
løsningen virkelig vet hva de gjør og at de dermed kan stå inne for avgjørelsen sin!
Det er en menneskerett å få hjelp, og det er en menneskerett å få hjelp i tide!
Det er også en menneskerett å få hjelp før det er for sent!
Det er ikke snakk om sniking i køen,som ble indikert i et tidligere leserinnlegg, 
men grensen for abort er som sagt sattved 12 uker og da må man også 
få hjelp innen det har gått 12 uker!
Det er snart 30 år siden strikkepinnene ble lagt vekk her i landet, men i enkelte land,
ganske mange faktisk, utføres fremdeles abort hjemme, ute i bushen osv.
Under umennesklige forhold som svært ofte fører til komplikasjoner og også død!
Er det slike forhold vi skal gå tilbake til?
Nei, det er en menneskerett å få hjelp!
Såkalte kristne står frem med bibelen i hånd og dømmer kvinner som tar abort!
Men står det ikke i bibelen at Jesus sa;" La de små barn komme til meg!
"Så hvis dere mener at det er et barn som blir fjernet, kommer det vel til Jesus?
Er det ikke forenelig å være kristen og å søke legehjelp?
Hvem har gitt de kristne rett til til å dømme? Står det ikke i den samme bok,
at vi ikke skal dømme, men at Jesus skal komme igjen for å dømme levende og døde?
Så derfor har ingen mennesker rett til å dømme! Vi har rett på lege-hjelp!
Et annet aspekt som burde være noen ord til ettertanke er følgende:
Hvorfor er det kvinnens ansvar å passe på at mannens sæd ikke befrukter egget?
Hvorfor et det kvinnen som blir et offer for handlingen, og hvorfor er det hun som
ene og alene blir stilt til ansvar for handlingen og eventuell abort?
Er det ikke like mye mannenes ansvar? Har ikke samfunnet også et ansvar overfor disse?
Hvor er det apparatet?
Mannen skal bare ha gledene.
For det har blitt slik i dagens samfunn at det som oftest er vi kvinner som må sørge for
prevensjon.
Og hvis vi sørger for f. eks kondom lurer mannen på åssen jente dette er, og jenta blir
automatisk spurt om det er noe hun gjør ofte det å gå til sengs med noen!
Bare fordi hun er beredt! Mens blandt menn er det coolt å legge ned flest mulig!
Og de blir helter i hverandres øyne, samtidig som de stempler jentene som lette på tråden!
Og skulle jenta bli gravid, er det ikke måte på hans argumenter og spørsmål!
Det er en regelrett ansvars-fraskrivelse. Igjen er kvinnen den ansvarlige!
Til tross for dette skal vi ikke ha råderett over egen kropp?
Hvor er rettferdigheten her?
Vi kvinner viser ansvar, vi tar ansvar og vi føler ansvar!
Det er en arv vi får av våre mødre!
Bare ikke tro at kvinner som velger abort gjør det med letthet!
Men de gjør det ved å ta ansvar for en handling som
utspant seg mellom mann og kvinne,
der altså hun må vise ansvar hvis hun skulle bli gravid! Han går fri.
Det er ingen som klandrer han!
Så igjen: ikke tro at kvinnen gjør dette med letthet!
Men etter å ha vurdert det dithen at abort er det rette søker hun legehjelp!
Noe hun har rett på! Og hun sørger for å be om hjelp innen 12 uker, slik loven sier.
Igjen viser hun ansvar!

Kvinner har stemmerett, også over egen kropp!!


Lenke til publikasjonen: